RAFTING
Maps of Titovka (part 1(168Kb), part 2(167Kb)) and Z.Litsa (part 1(176Kb), part 2(183Kb)).

Subtitles to the film about Chulyshman

Video library

Tanets s Belymi Furiyami (119Mb) Vlasov-Nekrylov, 1993-1996, Chulyshman, Bashkaus, Oigaing, Pskem
Golos Dikoy Reki (165 Mb) Ovsiannkov-Kapranov, 1996, Chulyshman
All About Us (88 Mb) Cheremukhin-Kostyuk, 2006, Bogoyash-Chulyshman
[ASS]SAULT Cheremukhin-Kosuhin, 2008, Chulyshman
Extreme Russian Way(116Mb) (Cheremukhin-Leshenko-Vinogradov, 2002-2005, Tumcha, Laba, Belaya, Shavla, Argut, Katun, Kitoy)
My photo (156Kb)